Historia Sztuki

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI - EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

Zapraszamy serdecznie na zajęcia plastyczne dla dzieci zainteresowanych kształtowaniem swoich umiejętności manualnych.
Działania plastyczne rzutują na osobowość dzieci, oddziałują na ich koncepcje, wzbogacają kreatywność, poszerzają zdolności obserwacji, uczą poprawnej kompozycji, a jednocześnie dają możliwość rozwoju wyobraźni.
Kameralna praca w niewielkiej grupie nie onieśmiela, sprzyja skupieniu i koncentracji na realizowaniu zadania.ZAPRASZAMY : MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH


Zajęcia z historii sztuki przygotowują uczniów do egzaminów:
- maturalnych z historii sztuki
- olimpijskich; Olimpiada Artystyczna – historia sztuki
- Konkursu Wiedzy o Sztuce


HISTORIA SZTUKI
ROK SZKOLNY 2018/2019KURS MATURALNY - DNI DO WYBORU: PONIEDZIAŁEK ALBO WTOREK

PONIEDZIAŁEK      Trzy godziny lekcyjne (z przerwą)
17.00 – 19.30

WTOREK          Trzy godziny lekcyjne (z przerwą)
17.00 – 19.30


ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI 6 – 8 LAT

ŚRODA          16.30 – 18.00


KURS DLA UCZNIÓW
PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO
KONKURSU WIEDZY O SZTUCE

ŚRODA          18.15 – 19.45


ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI 9 – 11 LAT

CZWARTEK          16.30 – 18.00


AKADEMIA SZTUKI
WYKŁADY MONOGRAFICZNE DLA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH HISTORIĄ SZTUKI

CZWARTEK          18.30 – 20.00


ZAJĘCIA DLA OLIMPIJCZYKÓW

PIĄTEK          Trzy godziny lekcyjne (z przerwą)
17.30 – 20.00


PIERWSZE ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW
ORGANIZACJA ORAZ WYKŁAD

17 WRZEŚNIA – PONIEDZIAŁEK, godz. 17.00

18 WRZEŚNIA – WTOREK, godz. 17.00


PIERWSZE ZAJĘCIA DLA GIMNAZJALISTÓW
ORGANIZACJA ORAZ WYKŁAD

19 WRZEŚNIA – ŚRODA, godz. 18.15


PIERWSZE, ORGANIZACYJNE SPOTKANIE DLA RODZICÓW
GRUPY PLASTYCZNE


19 WRZEŚNIA, ŚRODA – DZIECI 6 – 8 LAT, godz. 16.30

20 WRZEŚNIA, CZWARTEK – DZIECI 9 – 11 LAT, godz. 16.30


PIERWSZE SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKAMI

5 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK, godz. 17.30


PIERWSZY WYKŁAD AKADEMII SZTUKI

11 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK, godz. 18.30AKADEMIA SZTUKI 2018/2019

WYKŁADY MONOGRAFICZNE
CZWARTEK
18.30 – 20.00

   Obowiązki wyższych sfer. Tylko jeden wykład
11 X
   Przechodzenie w inny wymiar. Święta brama, wrota boże. 18 X
25 X
   Suknie Madonny. 8 XI
15 XI
   Modello, bozzetto, szkic, rysunek. 22 XI
29 XI
   Pigmenty ze szkła. Kolory Serenissimy. 6 XII
13 XII
   Kolekcje „brzydkich” obrazów. 10 I
17 I
   Konwersacja pożądana. 24 I
31 I
   Służąca i martwy zając. 7 II
28 II
      DATY W MARCU ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM CZASIE
   Nawet piękno musi umrzeć.  
 
   W cieniu Picassa.  
 
   Stacje krzyżowe. 4 IV
11 IV
   Patriarcha architektury I połowy XX wieku. 9 V
16 V
   Mity w popiołach zagrzebane. 23 V
30 V
   Ogród i doniczki na parapecie. Tylko jeden wykład
Data podana zostanie później


Laureaci Konkursu Wiedzy o Sztuce, którzy korzystali z zajęć z zakresu historii sztuki 2017/2018:


Jan Pawlak – uczeń II klasy gimnazjum ŁSO
Dominika Kwapisz – uczennica II klasy gimnazjum nr 29Laureatki Olimpiady Artystycznej – sekcja historii sztuki, uczennice które brały udział w spotkaniach olimpijskich 2017/2018:


Alicja Sobiepańska – laureatka, uczennica II klasy I LO
Julia Henc – laureatka, uczennica II klasy Salezjańskiego LO
Malwina Lirka – laureatka, uczennica III klasy XIII LO
Natalia Kawczyńska – finalista z wyróżnieniem, uczennica Liceum PlastycznegoJak co roku, w Pracowni Historii Sztuki, prowadzone były zajęcia dla olimpijczyków biorących udział w Olimpiadzie Artystycznej sekcja historii sztuki.

LAUREACI OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ:

JULIA JACUKOWICZ – uczennica XXI LO
GABRIELA KARASIEWICZ – uczennica III LO

FINALISTKI OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ:

EWLINA OSTROWSKA – uczennica Liceum Uniwersyteckiego
MALWINA LIRKA – uczennica XIII LO
MARIA KREMPIŃSKA – uczennica XXI LO


Wszystkim olimpijkom serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.


LAUREACI KONKURSU WIEDZY O SZTUCE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Oto nazwiska uczestników, którzy zostali laureatami, a korzystali z pomocy merytorycznej organizowanej przez Pracownię Historii Sztuki.

Aleksandra Czerczak – Gimnazjum nr 29 (uczennica klasy III – 94%)
Zuzanna Janecka – Społeczne Gimnazjum nr 1 (uczennica klasy III – 100%)
Jagoda Nawrocka – Gimnazjum SO (uczennica klasy I – 96%)
Katarzyna Ogrodowczyk – Salezjańskie Gimnazjum (uczennica klasy III – 92%)
Aleksandra Spała – Gimnazjum nr 13 (uczennica klasy III – 92%)
Mateusz Ścisło – Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie (uczeń klasy I – 100%)
Magdalena Wyderka – Gimnazjum nr 15 (uczennica klasy III – 90%)

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy wszystkiego najlepszego.


Są to także wykłady, które promują historię sztuki jako ważną dziedzinę humanistyczną kształtującą światopogląd człowieka i postawy estetyczne. Zatem, na zajęcia zaproszeni są nie tylko uczniowie, którzy zdają egzaminy, ale wszyscy zainteresowani historią sztuki.

Charakter zajęć:

 • Zajęcia dla maturzystów odbywają się raz w tygodniu (trzy godziny lekcyjne) począwszy od połowy września do połowy czerwca. Materiał zgodny z kanonem maturalnym przerobiony zostanie do połowy maja.
 • Zajęcia dla gimnazjalistów odbywają się raz w tygodniu (dwie godziny lekcyjne) począwszy od połowy września do III etapu KWoSZ. Jeżeli uczestnicy tych zajęć wyrażą ochotę przychodzenia na zajęcia po III etapie, spotkania będą kontynuowane do połowy czerwca.
 • Zajęcia dla olimpijczyków odbywają się raz w tygodniu (dwie godziny lekcyjne) począwszy od połowy września do połowy czerwca. Materiał przerabiany na spotkaniach olimpijczyków dostosowany jest do wymogów jakie stawia Komitet Główny OA. Uczeń przygotowywany jest do egzaminów pisemnych i ustnych.
 • Materiał obowiązujący gimnazjalistów przerobiony będzie zgodnie z terminami poszczególnych etapów egzaminów
 • Maturzyści mają zapewniony udział w maturze próbnej organizowanej przez prowadzącą.
 • Gimnazjaliści mają możliwość wzięcia udziału w próbnych egzaminach KWoSz.
 • Olimpijczycy mają możliwość wzięcia udziału w próbnych egzaminach OA.
 • Każdy uczestnik może korzystać z konsultacji indywidualnych zgodnych z grafikiem.
 • Każdy uczestnik może uzyskać dodatkową pomoc, gdy uczeń po dłuższej nieobecności wykazuje chęć nadrobienia materiału (wówczas może umówić się na spotkanie indywidualne, poza godzinami konsultacji wynikających z grafiku)
 • Każdy uczestnik może korzystać z książek z zakresu sztuki, literatury i historii.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały pomocnicze (na przykład; skserowane definicje, schematy planów architektonicznych, analizy formalne).


Zapraszamy na zajęcia z historii sztuki przygotowujące do egzaminów maturalnych, do olimpiady z historii sztuki oraz do egzaminów z konkursu przedmiotowego z Wiedzy o Sztuce.


ZAJĘCIA PROWADZI
mgr Lucyna Urbańska Kidoń
Historyk sztuki.Egzaminator i weryfikator matury z historii sztuki.
Kierownik Działu Artystycznego w CZP nr 1.
Organizator kursów maturalnych z historii sztuki dla uczniów szkół średnich. Organizator lekcji z historii sztuki dla szkół średnich i wykładów dla nauczycieli.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALI NR 31 (III PIĘTRO)
Od 2001 r. uczeń klasy maturalnej może zdawać egzamin z historii sztuki. Od tego czasu Lucyna Urbańska jest egzaminatorem tego przedmiotu. Wielu uczestników kursów prowadzonych przez Lucynę Urbańską osiąga dobre i bardzo dobre wyniki. Walorem tych zajęć jest jej duże doświadczenie dydaktyczne i merytoryczne. Jej wiedza merytoryczna stale pogłębiana przez studiowanie literatury przedmiotowej, także tej najnowszej, gruntowana i wzbogacana jest przez liczne podróże. Zasadniczym celem tych podróży są oczywiście muzea, galerie i obiekty architektoniczne, dzięki czemu zdecydowanie znaczną część dzieł, jakie omawia na wykładach, miała okazję poznać z autopsji.
Zaleca się, aby uczeń zdający maturę rozszerzoną przedstawiał prace pisemne napisane w formie pracy domowej, tak aby prowadząca zajęcia mogła w ciągu roku szkolnego sprawdzić taką pracę, ocenić ją i ewentualnie zasugerować poprawki merytoryczne
i stylistyczne.
Od 1989 r. Lucyna Urbańska prowadzi konsultacje dla olimpijczyków - 57 z nich to laureaci Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki.
Współpracując z Muzeum Sztuki, przez dłuższy czas była wykładowcą z zakresu historii i antropologii sztuki, a także prowadziła liczne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Aix, Fondation Vasarely Aix, w tle góra św. Wiktorii
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE

Street Art - zabawy plastyczne
czwartkowej grupy plastycznej.


Street Art Street Art
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE

Zajęcia te uczą analizy formalnej i treściowej dzieła, uczą także rozumienia sztuki, która zawsze jest wynikiem różnych przejawów kulturowych. Zjawiska artystyczne zaś implikują się, przenikają, "walczą" ze sobą, dziedziczą i anektują różne działania, przeczą sobie i admirują czasy przeszłe - z takimi mechanizmami właśnie zapoznaje się uczestnik zajęć w Pracowni Historii Sztuki. Zajęcia te mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ nie można ani zrozumieć historii sztuki, ani zapamiętać wielu faktów, bez podstawowych wiadomości z zakresu antropologii, historii, filozofii, historii religii i literatury. Dopiero w połączeniu z wszystkimi dziedzinami humanistycznymi rozumiemy dzieło na płaszczyźnie ikonologicznej, czyli wnikamy w najgłębszy sens badanego dzieła. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są wszelkie materiały konieczne do prezentowania dzieł. Jakość zdjęć jest szczególnie kontrolowana i konfrontowana z rzeczywistym wyglądem kompozycji. Bardzo ważne jest bowiem ukazanie obrazu w prawdziwych barwach, a architektury i rzeźby w różnych ujęciach i z różnych punktów perspektywy. W Pracowni Historii Sztuki są także książki z zakresu historii sztuki, są też filmy o sztuce. Oczywiście do pokazów slajdów służy rzutnik multimedialny. Przed zajęciami można również obejrzeć prezentację z poprzednich zajęć. Wszelkie definicje są prezentowane na slajdach, także można je kserować. Ilość zajęć poświęconych poszczególnym epokom wynika ze szczegółowo opracowanego planu wspartego o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów. Zatem skoro podstawa programowa skupia się bardziej na wybranych epokach, a inne okresy w sztuce uwzględnia w nieco mniejszym stopniu, to i w ten sposób organizowane są zajęcia w Pracowni Historii Sztuki. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że wszelkie problemy w sztuce omawiane są nie tylko "kurczowo" trzymając się kanonu. Ilustrowanie tych zagadnień dodatkowymi dziełami urozmaica zajęcia, nie ogranicza zdobywania wiedzy, pozwala na lepsze zapamiętanie i zrozumienie omawianych kwestii. Pierwsze zajęcia poświęcone są wprowadzeniu w historię sztuki z uwzględnieniem analizy formy i treści dowolnie wybranych dzieł. Umiejętność analizy dzieła to podstawa – ani uczeń, ani żaden student, ani żaden nawet doświadczony historyk sztuki nie wie wszystkiego i nie zna wszystkich dzieł i nie pamięta wszystkich dat czy nazwisk. Zresztą nie o to chodzi, aby „pamiętać wszystko”, poza tym chyba jest to niemożliwe. Natomiast można - co najmniej poprawnie – nauczyć się analizy dzieła i wówczas żadna kompozycja, nawet zupełnie nieznana, nie jest w stanie zaskoczyć egzaminowanego. Ale jednak do tego potrzebne są liczne ćwiczenia, które, co warto podkreślić, przewijają się przez cały czas spotkań. Dopiero po tym wstępie zaczyna się analizowanie historii sztuki zgodnie z podstawą programową i z kanonem stworzonym przez egzaminatorów matury z historii sztuki. Ponieważ sztuka prehistoryczna i sztuka starożytnej Mezopotamii na maturze z historii sztuki i na egzaminach olimpijskich oraz gimnazjalnych uwzględniana jest w niewielkim stopniu, toteż i na zajęciach nie poświęca się jej zbyt wiele czasu. Zapewne tak ustalony program nie wynika z uprzedzeń wobec powyższych etapów sztuki, ale ze względów czysto pragmatycznych. Zbyt długie studiowanie dzieł prehistorycznych i mezopotamskich, "kradnie" czas na analizowanie dzieł sztuki późniejszej, która w znacznie szerszym stopniu obowiązuje na wszelkich egzaminach. Poza tym warto zwrócić uwagę, że uczniowie bardziej zainteresowani danym problemem, także i prehistorią i Mezopotamią, mogą korzystać z dodatkowych konsultacji, wykładów monograficznych i książek, które znajdą w podręcznej bibliotece należącej do Pracowni Historii Sztuki. Historia sztuki starożytnego Egiptu potraktowana jest nieco dokładniej, ale też bez szczegółowej analizy archeologicznej. Zgodnie z kanonem i podstawą programową sztuka Egiptu jest omawiany na kilku spotkaniach, można także przed zajęciami obejrzeć filmy dotyczące tej epoki, korzystając z płyt DVD. Sztuka egejska jest jedynie pewnym "preludium" do sztuki starożytnej Grecji, tak jak sztuka etruska wobec sztuki starożytnego Rzymu. Począwszy od sztuki greckiej i rzymskiej zaczyna się bardziej dokładna analiza poszczególnych dzieł i zjawisk wpływających na rozwój cywilizacji, kultury i sztuki. Sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyjska, przedromańska, romańska i gotycka wymaga zdecydowanie więcej czasu, i to nie tylko ze względu na ilość dzieł, ale także ze względów ikonologicznych. Liczne motywy i wątki religijne wymagają głębszych komentarzy. Także rodzaj deformacji, zwłaszcza w sztuce romańskiej, potrzebuje szerszych wyjaśnień. Stereotypowo uważa się, że w średniowieczu "wszystko" podlegało uniwersalizmowi filozofii chrześcijańskiej - zatem dlaczego dochodziło do zmian? Na to pytanie znaleźć trzeba merytoryczną odpowiedź. Sztuka nowożytna, nowoczesna i współczesna zajmuje oczywiście najwięcej czasu. W sztuce nowożytnej należy uwzględnić specyfikę różnych szkół i podział na sztukę północną i włoską. Powinno się też wziąć pod uwagę zmiany stylistyczne, jakie zachodzą u artystów tworzących bardziej dynamicznie i jednocześnie pracujących przez całe dziesięciolecia, jak chociażby Michał Anioł, Tycjan czy Rembrandt. W sztuce nowoczesnej zwrócić trzeba na awangardowość i wyraźnie kształtującą się polemikę ze sztuką akademicką oraz wpływ na sztukę współczesną. W ogóle w sztuce XIX i XX wieku panuje "gąszcz" wszelkich zjawisk, nurtów, prądów i różnorakich "izmów" - warto w takim razie poukładać te problemy analizując ich historię i chronologię - w historii sztuki jest to niezwykle istotne i wcale niejednoznaczne. W tym roku szkolnym planuję nieco inny rozkład zajęć, tak aby bardziej skupić się na dziełach współczesnych. Podczas zajęć analizujemy także wcześniejsze matury z historii sztuki, robimy ćwiczenia i krótkie sprawdziany. Młodzież ma zapewnione uczestnictwo w przynajmniej jednej maturze próbnej, poza tą oczywiście, do której zobowiązana jest szkoła. Na życzenie uczniów w zeszłym roku szkolnym odbyły się dwie matury próbne. Pierwsza z nich obejmowała materiał od najwcześniejszych dziejów po barok, a druga matura - cały kanon aż do współczesności. Uczeń może (powinien) przynosić do sprawdzenia prace pisemne, analizy dzieła, by lepiej przygotować się i pod tym kątem do egzaminu maturalnego. Niekiedy na forach internetowych można spotkać taką oto opinię: Historia sztuki nie jest na tyle trudna, aby nie przygotować się samodzielnie i nie warto zapisywać się na żaden kurs. Trzeba przyznać, że jest w tym nieco prawdy - historia sztuki nie jest rzeczywiście "dziedziną strasznie trudną" i nie jest wykluczone samodzielne przygotowanie się. Ale też można się spotkać "z apelem o pomoc", bowiem uczeń "utknął" na analizie dzieła, albo zmaga się z innym problemem. Niestety nie zawsze, choćby przecież bardzo szczera chęć pomocy, jest prawidłowym ratunkiem. Najczęściej uczniowie przekazując sobie odpowiedzi powielają liczne stereotypowe błędy. Zatem trzeba tu bardzo wyraźnie zaznaczyć, że przedmiot ten jest bardzo rozległy, zasadza się na bardzo wielu zjawiskach kulturowych, na sztukę też wpływają mechanizmy psychologiczne i socjologiczne. Trudno to samemu dogłębnie, na poziomie ikonologicznym, ogarnąć - stąd też propozycja i zachęta z korzystania pomocy na zorganizowanej formie kursu.
| www.historia sztuki |


| Menu |
© 2018 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600