• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

"KLUB DELFINKI"

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT.

  • Celem zajęć jest utworzenie przestrzeni do rozwoju kreatywności dziecka, rozwijanie umiejętności współpracy, wiarę we własne możliwości.
  • Celem nadrzędnym jest poczucie sprawstwa i wpływu na własną decyzyjność.
  • Zajęcia są przestrzenią na doświadczanie siebie samych w zabawie i rożnych formach aktywności.
  • Osoby prowadzące maja jedynie wspierać dziecko w jego kreatywnych pomysłach aby konstruktywnie doświadczało przestrzeni zabawy i współpracy.
  • W zajęciach nie ma punktu docelowego ani konkretnych wytworów. Jest to proces rozwoju , którego doświadczają uczestnicy poprzez różnorodne formy aktywności (elementy sensoryki, plastyki, jogi itp.)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Delfinków nie odbędą się w dniach od 28.09-07.10.2023 z powodu wyjazdu nauczycieli na wymianę polsko-niemiecką.


DELFINKI

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALACH 34 I 35 NA III PIĘTRZE

WTOREK 16.00 - 17.00 GRUPA I 3-4 lata
WTOREK 17.00-18.30 GRUPA II 5-6 lat
CZWARTEK 16.00 - 17.00 GRUPA III 3-4 lata
CZWARTEK 17.00-18.30 GRUPA IV 5-6 lat

ZAJĘCIA PROWADZĄ


mgr Joanna Banaszek

- absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Jest nauczycielem, pedagogiem i wychowawcą . Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną oraz na rzecz dzieci. Certyfikowany nauczyciel jogi kreatywnej dla dzieci . Jest realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 2-6 lat ("KLUB ELFA", "KLUB DEFLINKI") W swojej pracy duży nacisk kładzie na rozwijanie takich kompetencji jak samoświadomość, decyzyjność i kreatywność dziecka oraz wyrażanie emocji poprzez ruch i ekspresję sensoryczną.

KLUB DEFLINKI KLUB DEFLINKI KLUB DEFLINKI KLUB DEFLINKI KLUB DEFLINKI KLUB DEFLINKI KLUB DEFLINKI


ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA PROGRAMÓW
NASZEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ
TVI.DOMKULTURY.COM.PL


do góry