• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAPRASZAMY: DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

oferujemy uczestnikom pakiet korzyści:

 • łączymy zabawę z ćwiczeniami językowymi
 • zachęcamy do nauki i motywujemy do posługiwania się językiem obcym
 • kładziemy nacisk na komunikację – przełamywanie bariery językowej
 • gwarantujemy zajęcia w małych grupach, dostosowanie do aktualnego poziomu umiejętności językowych oraz wieku
 • wzbogacamy słownictwo podczas śpiewania piosenek, kolęd, recytacji, oglądania filmów, czytania bajek, gier stolikowych...
 • każdy z uczestników ma okazje by zabrać głos na każdych zajęciach
 • stosujemy urozmaicone ćwiczenia i pomoce naukowe: fiszki, filmy, nagrania, rozsypanki tekstowe...
 • rozwijamy wszystkie aspekty językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.
 • podręcznikową bazę uzupełniamy materiałami dostępnymi w bibliotece British Council oraz internecie.


Zajęcia odbywają się:

 • w małych grupach ( do 10 osób)
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach popołudniowych
 • zajęcia dla każdej z grup odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne – 90 min.


Charakterystyka etapów edukacyjnych

KLASY I-III
POZIOM A1/A1+(w zakresie rozumienia wypowiedzi)
Dzieci uczą się podstawowych umiejętności czytania, mówienia i pisania w języku angielskim. Nauka odbywa się przez zabawę, a uczestnicy są angażowani w zajęcia z pomocą materiałów multimedialnych. Edukacja jest realizowana w oparciu o metodę dotknij, zrób, a nauczysz się - touch, do, learn. Zasada ciągłego powtarzania sprawia, że nauka staje się efektywna, a dzieci łatwiej przyswajają język angielski. Uczniowie klasy III realizują edukacje na poziomie A1+.

KLASY IV-VII
POZIOM A2/A2+( w zakresie rozumienia wypowiedzi)
Uczniowie wkraczają w świat gramatyki. Doskonalą umiejętności komunikowania się. Rozwijają wszystkie sprawności językowe.

KLASY VIII
POZIOM B1/B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) Zapewniam intensywne przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty. Ćwiczymy wszystkie typy umiejętności egzaminacyjnych. Praca oparta na materiale zgromadzonych w repetytoriach wydawnictw Express Publishing, Pearson oraz testach udostępnianych przez wydawnictwa.


Harmonogram zajęć z języka angielskiego rok szkolny 2020/2021

 • Poniedziałek
  17.00 - 18.30 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VIII

 • Wtorek
  17.15 - 18.45 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VII
  18.45 - 20.15 (2 godz. lekcyjne) Nauczyciele


 • Środa
  15.15 - 16.45 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VI
  17.00 - 18.30 (2 godz. lekcyjne) SP kl. II


 • Czwartek
  15.15 - 16.45 (2 godz. lekcyjne) SP kl. IV
  17.00 - 18.30 (2 godz. lekcyjne) SP kl. I


 • Piątek
  15.15 - 17.00 (2 godz. lekcyjne) SP kl. V
  17.10 - 18.40 (2 godz. lekcyjne) SP kl. IIIZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALI NR 20 (II PIĘTRO)

ZAJĘCIA PROWADZI

mgr Ilona Grzegorczyk


ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA PROGRAMÓW
NASZEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ
TVI.DOMKULTURY.COM.PL


do góry